Opstellingen

Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en noem je het je lot.

Carl Gustav Jung

Opstellingen brengen themas en patronen aan het licht, waarvan we ons vaak niet bewust zijn en zijn geschikt om de dynamiek achter menselijke relaties in beeld te brengen. Door een beter begrip van deze dynamiek kan een veranderingsproces in gang gezet worden en zo het echte leven positief beïnvloeden. De ONLINE opstelling biedt mij de mogelijkheid om je een laagdrempelig aanbod te doen om jouw pad te ondersteunen.

In een opstelling brengt iemand zijn innerlijke beeld van leden, delen of aspecten van een systeem met elkaar in relatie in een ruimte. Dit gebeurt door representanten toe te wijzen aan de relevante personen – inclusief de cliënt zelf.

Hierdoor maak je je los van je probleem, bekijk je het van buitenaf en neem je afstand. In plaats van je te identificeren met je probleem zoals voorheen, ontstaan er nieuwe inzichten en oplossingen. Door de opstelling wordt een nieuw innerlijk beeld gevormd: je krijgt toegang tot het onbewuste en je voelt je vaak al veel beter na de eerste sessie. Ik begeleid je proces met aandacht en oog voor je mogelijkheden en let ook op je grenzen.

Mogelijke onderwerpen voor een systeemopstelling:

Psychische aandoeningen worden over het algemeen beschouwd als contra-indicaties voor opstellingen.

Zo werken we samen

Ontmoet jezelf 1 op 1 opstelling ONLINE

Je boekt een afspraak met mij via de agenda op mijn website. Ik stuur je dan een vragenlijst, die je invult en terugstuurt voordat we elkaar zien. Dan ontvang je de toegangsgegevens voor ons Microsoft Teams Gesprek op de afgesproken datum. We ontmoeten elkaar dan in de Microsoft Teams-ruimte.

Nadat je waar je mee worstelt nog eens in detail aan mij hebt uitgelegd, bepalen we samen de innerlijke delen die wij gaan opstellen. Ik deel de online software met je en leg de nodige functies uit. Daarna begeleid ik je opstellingsproces. Aan het eind hebben we een gesprek over de inzichten die je hebt opgedaan.

In individuele gevallen en afhankelijk van de locatie kunnen in overleg ook afspraken op locatie worden gemaakt.

Kosten

Technische vereisten

Een laptop of pc met een schermgrootte van minstens 14 inch wordt aanbevolen. Hoe groter het scherm van de laptop, hoe beter. Het gebruik van een tablet of smartphone is niet aan te raden, de bediening van de figuren van de opstellingsoftware is op deze apparaten nogal lastig en het scherm is te klein. Een muis wordt aanbevolen.

Ontmoet jezelf - Kennismaking

Weet je nog niet zeker of een opstelling iets voor jou is en/of wil je een eerste consult om mij te leren kennen? Ik bied korte online coachingsessies aan zodat je hier duidelijkheid over kunt krijgen.

Kosten

Ontmoet jezelf – Opstelllingen in een groep

Opstellingen zijn een effectieve manier om themas, patronen en blokkades van je innerlijke vraagstukken over privé- of werkgerelateerde kwesties in een ruimte te plaatsen. In een groep met echte mensen worden representanten gekozen die vervolgens bepaalde posities innemen in de ruimte. Hieruit kan de cliënt afleiden hoe hij of zij zich verhoudt tot de persoon in kwestie, of hoe zijn of haar eigen innerlijke delen zich tot elkaar verhouden.

Je kunt je eigen vraag inbrengen of je beschikbaar stellen als representant. Als je je aanmeldt als vraagsteller, dan hebben we een voorgesprek en kies je vervolgens personen als representaten, voor jezelf en voor andere relevante leden van je systeem

De representanten nemen het effect waar van de plek waar ze staan. Dit kunnen fysieke waarnemingen zijn, maar ook gevoelens zoals diep verdriet of boosheid van het deel van de persoon die ze vertegenwoordigen. Conflicten, onderdrukte gevoelens en verstrikkingen worden ineens zichtbaar en er kan aan gewerkt worden.

Wanneer je je aanmeldt als representant, kun je gekozen worden om de vraag van iemand anders te vertegenwoordigen. Mijn ervaring is dat je ook als representant altijd zelf tot inzichten komt.

Kosten

Data & Locatie

Begegne Dir Selbst – Aufstellungstag mit eigenen Themen

Systemische Aufstellungen sind ein wirksames Mittel, Abbilder deiner inneren Fragestellungen zu privaten oder beruflichen Themen in einen Raum zu stellen. In einer Gruppe mit realen Personen werden Stellvertreter ausgewählt, die dann bestimmte Positionen im Raum einnehmen. Hieraus lässt sich für den Klienten ableiten, in welcher Beziehung er zu der jeweiligen Person steht, oder wie die eigenen inneren Anteile zueinander in Beziehung stehen.

Group of wooden dolls. Stand out from the crowd

Kosten

Daten & Ort

Belangrijke mededeling

Mijn Coaching aanbod is gericht aan gezonde, mentaal stabiele mensen, die hun leven vanuit hun essentie en kracht willen leven. Het gaat om het benutten van je eigen potentieel en het verhogen van je prestaties. Ik wil erop wijzen dat ik geen psychotherapie of geneeskundige handelingen  uitvoer. Ik begeleid en adviseer. De kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij je zorgverzekering

Annuleringskosten

Als je een afspraak niet kunt nakomen, zeg deze dan ten minste 48 uur van tevoren af (bij voorkeur per e-mail). Voor latere annuleringen breng ik de helft van het uurtarief van de sessie in rekening. Als er geen annulering is, breng ik het volledige uurtarief in rekening.